Vít Musil
Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze

Seminář k předmětu Matematika III

S1: Čtvrtek 17:00 - 18:20, učebna F2 (Ke Karlovu 3)

Účast je dobrovolná, zápočet netřeba

Informace ke zkoušce a doporučené příklady jsou na stránce přednášejícího.

Konzultace

Kdykoliv po předběžné dohodě osobně nebo mejlem.

1. seminář — 3. října

Hledání primitivních funkcí, příklady a výsledky.

Integrování přímo, metodou per partes, substituce a lepení.

2. seminář — 10. října

Hledání primitivních funkcí, příklady a výsledky.

Integrace racionálních funkcí, rozklad na parciální zlomky.

3. seminář — 17. října

Hledání primitivních funkcí, příklady.

Substituce za odmocniny.

4. seminář — 24. října

Hledání primitivních funkcí, příklady a výsledky.

Goniometrické substituce.

5. seminář — 31. října

Spojeno se skupinou S2.

6. seminář — 7. listopadu

Vícerozměrné integrály, Fubiniova věta a věta o substituci. Příklady s výsledky.

7. seminář — 14. listopadu

Vektorové prostory, podprostory, báze, dimenze. Příklady s výsledky.

8. seminář — 21. listopadu

Lineární zobrazení, jádro, obraz, bilineární formy.

9. seminář — 28. listopadu

Bilineární formy, definitnost matic, vlastní čísla a vlastní vektory matic.

10. seminář — 5. prosince

Taylorovy polynomy, příklady a výsledky. Tahák Taylorův polynom a aritmetika malého o.

11. seminář — 12. prosince

Limity s využitím Taylorových polynomů, příklady a výsledky.

12. seminář — 19. prosince

Lokální extrémy funkcí více proměnných, příklady.