Vít Musil
Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze

Seminář k předmětu Matematika I (NFSV001)

Skupina S6: Pátek 11:00 - 12:20, učebna 109

Informace k přednášce a zkoušce jsou na stránkách Tomáše Bárty.

Podmínky zápočtu

Na semináři budeme psát celkem tři písemky, a to v 3., 6. a 9. týdnu semestru, (19.10., 9.11., 30.11). Každá písemka bude obsahovat 3 úlohy ze "středoškolské látky". Na řešení bude cca 30 minut času. Za úspěšné napsání písemky se považuje bezchybné vyřešení alespoň 2 úloh.

Kromě řádných písemek budou ještě dvě opravné (před a po Vánocích). K získání zápočtu je třeba úspěšně napsat alespoň dvě písemky, z toho alespoň jednu řádnou.

Průběžný stav po třech zápočtových písemkách a první opravné (nedostupné)

Konzultace

Kdykoliv po předběžné dohodě osobně nebo mejlem.

1. seminář — 5. října

Na semináři jsme opakovali středoškolskou látku — rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, počítání s logaritmy a goniometrickými funkcemi

Dále se tedy předpokládají znalosti popsané zde.

Na příštím semináři budeme procvičovat výroky a matematickou indukci.

2. seminář — 12. října

Opakovali jsme indukci a výroky.

Řešení ke cvičením na doma je zde.

Nezapomeňte, že na příštím semináři budeme psát písemku!

3. seminář — 19. října

Výsledky 1. písemky (nedostupné) a její správné řešení

Příští seminář (26. října) odpadá (Děkanské volno), doporučuji však navštívit jiný seminář.

5. seminář — 2. listopadu

Procvičovali jsme limity posloupností; podílové kritérium, věta o dvou policajtech, věta o aritmetice limit.

Nezapomeňte, že na příštím semináři budeme psát písemku!

6. seminář — 9. listopadu

Druhá zápočtová písemka. Dále jsme procvičovali obtížnější limity posloupností.

Výsledky 2. písemky (nedostupné).

7. seminář — 16. listopadu

Limity funkcí, Věta o dvou policajtech, Věta o aritmetice limit, věta o limitě složené funkce limity s celou částí, limity z rozdílu odmocnin a nevlastní limita.

8. seminář — 23. listopadu

Komplikovanější limity hlavně na Větu o aritmetice limit, větu o limitě složené funkce a známé limity.

Nezapomeňte, že na příštím semináři budeme psát písemku!

Studenti, kteří již mají zápočet, nemusí písemku psát. Mohou si však v tomtéž čase písemky cvičně vyřešit jeden příklad (výpočet limity posloupnosti) zkouškové obtížnosti.

9. seminář — 30. listopadu

Třetí zápočtová písemka a písemka nanečisto. Dále jsme procvičovali obtížnější limity a Heineho větu.

Výsledky 3. písemky (nedostupné).

Ze cvičné písemky na limitu posloupnosti šlo získat max. 15 bodů.

Výsledky (nedostupné):

Do písemky nestačí napsat sadu rovností a výsledek. Jednotlivé kroky je třeba řádně zdůvodnit. Pokud používám nějakou větu, musím napsat, jak ji používám. Věty mají předpoklady a závěr. Pokud napíšu nějaký odhad (nerovnost), dokážu ji, nebo aspoň upravím do jednoduššího tvaru. Spousta nerovností v písemce neplatila, což by triviální úprava odhalila.

Opravené písemky přinesu na příští cvičení.

10. seminář — 7. prosince

Procvičovali jsme počítání derivace podle vzorečků, vět a z definice.

11. seminář — 14. prosince

Procvičovali jsme průběh funkce. Rozdával jsem návod na vyšetření průběhu fce.

12. seminář — 21. prosince

Poslední cvičení. Doděláme průběh funkce.