Matěj Doležálek

I am a master's student at the Department of Algebra, my thesis advisor is Víťa Kala. I'm interested in algebraic number theory and algebraic geometry.

My bachelor thesis

mail: matej (at) gimli.ms.mff.cuni.cz

Teaching (in Czech)

Olympiad stuff (in Czech)

Slajdy a úlohy k olympiádním přednáškám

Sborníkové příspěvky a seriálové texty v PraSátku