Vít Musil
Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze

Seminář k předmětu Matematika II (NFSV002)

Skupina S6: Čtvrtek 8:00 - 9:20, učebna 105.

Stránka k semináři k Matematice I ze zimního semestru je zde.

Informace k přednášce a zkoušce jsou na stránkách Tomáše Bárty.

Materiály

Příklady počítané na semináři: Sbírka O. Kalendy.

Zkoušky z minulých let: Kalenda, Zelený.

Doporučené čtivo: Hájková, Johanis, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress, Praha 2012 (stáhnout).

Podmínky zápočtu

Zápočet bude udělen za účast na alespoň devíti hodinách semináře, který máte zapsán v SISu.

Přehled docházky.

Konzultace

Kdykoliv po předběžné dohodě osobně nebo mejlem.

12. seminář — 9. května

Neabsolutní konvergence řad. Příklady.

11. seminář — 2. května

Absolutní konvergence řad.

Kuchařka k řadám ze stránek přednášejícího.

Kdo chcete přijít na extra cvičení v posledním týdnu, napište zde, kdy máte čas.

10. seminář — 25. dubna

Soustavy rovnic, vybrané zkouškové příklady. Na příštích dvou seminářích budeme vyšetřovat konvergenci řad.

9. seminář — 18. dubna

Regulární matice, determinanty.

8. seminář — 11. dubna

Matice, elementární transformace, převod matice na schodovitou, hodnost, inverze.

7. seminář — 4. dubna

Počítali jsme příklady na Lagrangeovy multiplikátory. Příště bude už lineární algebra.

6. seminář — 28. března

Extrémy na nekompaktních množinách, příklady, kde se nanabývá inf a sup. Začali jsme počítat příklady na Lagrangeovy multiplikátory.

Dvě poznámky k extrémům ze stránek přednášejícího.

5. seminář — 21. března

Dokončovali jsme implicitní funkce, začali jsme extrémy: Nutná podmínka pro C^1 funkce na otevřené množině, parametrizace hranice.

4. seminář — 14. března

Procvičovali jsme větu o implicitní funkci a větu o implicitních funkcích. Řešení posledního cvičení na doma je zde (už ne...).

Podrobný manuál, jak na implicitní funkce si můžete prohlédnout zde.

3. seminář — 7. března

Parciální derivace a tečné nadroviny.

2. seminář — 28. února

Zabývali jsme se topologickými vlastnostmi množin v R^n: otevřenos, uzavřenost, hranice, vnitřek, uzávěr.

1. seminář — 21. února

Procvičovali jsme funkce více proměnných — jejich definiční obory, vrstevnice, řezy.