Algoritmizace – 3. cvičení

Složitost (\mathcal{O})

Definice

Nechť f, g: \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+.

Úlohy

Nechť f, g: \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+. Dokažte nebo vyvraťte tato tvrzení:

  1. n^2 \in \mathcal{O}(n^3),
  2. n^3 \in \mathcal{O}(n^2)
  3. f \in \mathcal{O}(g) \implies g \in \mathcal{O}(f),
  4. f \in \mathcal{O}(g) \implies g \in \mathcal{\Omega}(f),
  5. f \in \mathcal{O}(g) \vee g \in \mathcal{O}(f).

Vzorová řešení a moje poznámky (ne úplně vzorové řešení, ale všechny hlavní myšlenky by tam měly být).