Programování 1 – 3. cvičení

Funkce

Textové řetězce

 1. Napište funkci contains, která pro zadaný text t a znak z zjistí, jestli t obsahuje znak z. Ručně napište cyklus, který bude procházet přes znaky textu, nepoužívejte operátor in (pokud ho znáte).

  >>> contains("banana", "n")
  True
  >>> contains("banana", "z")
  False
 2. Napište funkci count, která pro zadaný text t a znak z spočítá, kolikrát se znak z vyskytuje v t. Nepoužívejte metodu str.count ze standardní knihovny.

  >>> count("banana", "n")
  2
 3. Napište funkci find, která pro zadaný text t a znak z zjistí, na jaké pozici se znak z poprvé vyskytuje v t. Pokud se z v t nevyskytuje, vraťte -1. Nepoužívejte metodu str.find ani str.indexze standardní knihovny.

  >>> find("banana", "b")
  0
  >>> find("banana", "n")
  2
  >>> find("banana", "z")
  -1
  

Seznamy

Je dána posloupnost čísel...

 1. zjistěte, jestli jsou všechna navzájem různá.
 2. vypište všechna opakující se čísla (ale každé jen jednou).
 3. najděte dvojici s co nejmenším rozdílem.

Umíte předchozí úkoly vyřešit efektivněji, pokud víte, ze všechna zadaná čísla leží od 11 do 100100?