Algoritmizace – 9. cvičení

Úloha ze zkoušky: Určete průměrnou výšku stromu

Navrhněte efektivní algoritmus, která zjistí průměrnou výšku stromu definovanou jako součet délek všech cest z kořene do listu / počet listů. Délka cesty je počet hran.

Můžete použít šablonu.

Podrobnější zadání

Ukázali jsme si několik řešení pomocí BFS a rekurze (metoda Rozděl a panuj).