Algoritmizace – 3. cvičení

Vážení kuliček

Máme 7 stejně vypadajících zlatých koulí, ale jedna z nich je vadná. Je totiž vyrobená z kočičího zlata a tedy je lehčí než ty ostatní. Naším úkolem je tuto vadnou kouli najít.

Máme k dispozici rovnoramenné váhy, kde na každou misku můžeme dát několik koulí najednou a váhy nám řeknou, která miska je lehčí. Pokud jsou obě misky stejně těžké, váhy zůstanou stát.

Jelikož nechceme váhy zbytečně opotřebit, tak hledáme způsob jak najít vadnou kouli na co nejmenší počet vážení.