Cvičení NPRG062 – Algoritmizace (ZS 2021/22)

Pondělí 15:40, N8

Cvičení probíhá v jednom bloku s cvičením z Programování 1. Předměty Algoritmizace a Programování 1 jsou úzce spojené, takže je reálně budeme chápat jako jedno dlouhé cvičení. Další podrobnosti a přehled probrané látky najdete na stránce Cvičení NPRG030 – Programování 1.

Co jsme dělali

Podívejte se na stránku Cvičení NPRG030 – Programování 1.

Přednáška

Stránky doc. Pavla Töpfera

Podmínky na zápočet

Pro získání zápočtu z algoritmizace budete muset plnit domácí úkoly. Plánuji zadat 10 úkolů po 10 bodech. Celkem tedy budete moct získat 100 bodů. Zápočet vám udělím, když získáte alespoň 67 bodů (dvě třetiny maxima). Na každý úkol budete mít dva týdny a v tomto čase ho můžete odevzdat i víckrát.

Zápočet budete potřebovat k tomu, abyste se mohli přihlásit na zkoušku. Navíc se úkoly budou postupně ztěžovat, proto doporučuji je řešit hned od začátku semestru.

Některé úkoly budou spíše programovací, jiné spíše teoretické. Pro odevzdávání budeme používat systém ReCodEx.

Užitečné informace

Podívejte se na stránku Cvičení NPRG030 – Programování 1.