Programování 2 – 1. cvičení

Úlohy k procvičení. Doporučuju zkusit si minimálně úlohy 6, 8 a 12.

Vstup a výstup

 1. Napište program, který se uživatele zeptá na jméno a pak ho pozdraví s oslovením (nemusíte skloňovat, stačí Hello, Michal! nebo Ahoj, Michal!).
 2. Napište program, který prohodí hodnoty ve dvou proměnných.

Cykly

 1. Vypište čísla od 1 do N, která nejsou dělitelná 3.
 2. Sečtěte čísla od 1 do N.
 3. Upravte program, aby sčítal jen násobky 3 a 5. Např. pro N=17 je správný výsledek 60.
 4. Spočtěte aritmetický průměr čísel zadaných
  1. na jednotlivých řádcích, ukončených prázdným řádkem;
  2. na jednom řádku (oddělených mezerou).
 5. Najděte maximum z pole čísel.
 6. Najděte pozice všech největších prvků v poli.
 7. Najděte druhé největší číslo v poli.
 8. Vypište příštích 20 přestupných let.

Funkce

 1. Napište funkci, která vrací maximum ze svých dvou celočíselných argumentů.
 2. Napište funkci Compare, která dostane dvě čísla a, b a vrací 1 pro a > b, 0 pro a == b a -1 pro a < b. Místo 1 a -1 se dají použít libovolná kladná a záporná čísla. To je standardní způsob, jak se v C# udává výsledek porovnání (více zde).
 3. Napište funkci IsEven(n), která přijme celé číslo jako argument a vrací true, je-li číslo sudé, a false, je-li liché.
 4. Nyní napište funkci IsOdd(n), která vrací true, je-li n liché a false, je-li sudé. Využijte funkci IsEven.
 5. Napište funkci, která počítá ciferný součet čísla.
 6. Napište funkci, která dostane číslo (v desítkové soustavě) a vypíše ho ve dvojkové soustavě.