AK2 <–> OPTIc3NET

Skripty pro převod mezi formáty Atletické kanceláře (nastavení kamera Alge – formát pro starší verze OPTIc) a novou verzí OPTIc3NET.

Autor: Michal Töpfer, AC Mladá Boleslav, z. s. (michal.topfer@matfyz.cz)

Stažení

prihlasky_(kancl-kamera).py

vysledky_(kamera-kancl).py

Instalace

Skripty vyžadují Python, který se dá stáhnout a nainstalovat z https://www.python.org/downloads/.

V programu OPTIc3NET je potřeba povolit export do XML a nastavit DefaultFileName na {nr}:
Ukázka nastavení programu

Použití

Skripty uložte přímo do složky se soubory generovanými z AK2 (C:\ProgramData\On line system\AthleticOffice\Camera\[ID závodu]).

Přihlášky

Po vygenerování souborů pro kameru v AK2 spusťte prihlasky_(kancl-kamera).py. Ten vyrobí [číslo].heatxml soubory (ve stejné složce), které se dají importovat do OPTIc3NET (pravé tlačítko v okně Meet browser, Import heats).

Výsledky

V programu OPTIc3NET exportujte výsledky běhu (Export the result list v okně Heat list) do složky atletické kanceláře. Spusťte vysledky_(kamera-kancl).py. Ten převede soubory [číslo].heatresultxml na [číslo].txt, které umí importovat AK2.