Pro pochopení prohledávání do hloubky

Z minula

BFS

Základní implementace

Pomocí tříd

Úlohy z minula

Pro dnešek

DFS