Pro pochopení prohledávání do hloubky

Z minula

Vstupní soubory:

Úkol A

Spočítejte, kolik je v bludišti místností (souvislých oblastí, ze kterých nejde utéci).

Úkol B

Spočítejte, kolik má která místnost políček.

Prohledávání v grafu

Reprezentace grafu

Projdeme společně

Základní implementace

Pomocí tříd

Dnešní úkoly

Iterátory