Prohledávání do šířky

Úkol 0.

Prostudujme zdrojové kódy od MJ, tentokrát společně.

Vstupní soubory:

Úkol 1.

Spočítejte, kolik je v bludišti místností (souvislých oblastí, ze kterých nejde utéci).

Úkol 2.

Spočítejte, kolik má která místnost políček.

Úkol 3.

Cesta šachovým jezdcem.

Bonusové úlohy