Z minula:

Reprezentace výrazů pomocí stromů:

Rerkuze:

Úkol -1.

Pro vstupní list mincí [2, 5, 5, 2, 1, 1, 2] a číslo N vypište všechny podmnožiny se součtem N.

Úkol 0.

Pro předchozí úkol navrhněte úpravu pro vynechání duplicitních kombinací. (Bude se vám hodit set())

Úkol 1.

Prostudujte zdrojové kódy od MJ:

Úkol 2.

Generování posloupností 0 a 1 v takovém pořadí, aby se sousední dvě lišily jen na jedné pozici.

Úkol 3.

Generování permutací na množině {1,…,n}

Úkol 4.

Prostudujte si generování posloupností s daným počtem 1

Bonusová 0. na doma

Vytvořte jednoduchý program, který po spuštění uživatele potěší a rozesměje. (1 bonus bod, až doma 3:! nikoliv během cvičen, až doma 3:! nikoliv během cvičení)