Příklady kódu z Recodexu

1. Snippet

2. Snippet

3. Snippet

4. Snippet

Matplotlib

Triviální příklad: jedna křivka

Graf se dvěma křivkami a popsanými osami

Různé styly bodů a čar

Schodiště

Sloupcový graf

Histogram

Plocha mezi dvěma křivkami

Polární souřadnice: srdovka

Logaritmické osy

Styl "od ruky" po vzoru xkcd.com

Doplněné čáry s popiskami

Více grafů v jednom obrázku

Sdílení os

Objektové rozhraní

Načtení dat z dotazníku

Vytvořte histogram z obtížností úkolu

Vytvořte pieplot s hodnocením vtipu o pieplot

Vytvořte BoxPlot pro výšku

Vytvořte Barplot pro oblíbené měsíce společně s měsící narození